O nas | Komitet Etyki | Jerónimo Martins

Komitet Etyki

Komitet Etyki Grupy Jerónimo Martins w sposób bezstronny i niezależny monitoruje rozpowszechnianie Kodeksu Postępowania i Polityki Zwalczania Korupcji oraz ich zgodność z zasadami etycznymi, które obowiązują wszystkich pracowników i wszystkie spółki Jerónimo Martins.

 

Komitet odpowiada także za funkcjonowanie odpowiedniego systemu kontroli wewnętrznej, który zapewnia przestrzeganie Kodeksu Postępowania i Polityki Zwalczania Korupcji Jerónimo Martins. W określonych przypadkach, Komitet Etyki odpowiada również za weryfikację procedur wewnętrznych i zasad związanych z zakresem jej działalności.

Zakres działalności

Jaroslaw Sobczyk

Przewodniczący

Pedro Maya

Członek z prawem głosu

Dominik Wolski

Członek z prawem głosu

Pedro Antunes

Członek z prawem głosu

Cristina Minoya Perez

Członek z prawem głosu

W jaki sposób działamy

ODBIERAMY I OCENIAMY

informacje o zdarzeniach zgłaszanych przez różne osoby i podmioty, gwarantując im poufność, bezstronność i otwarty kanał komunikacji, umożliwiający uzyskanie odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące zdarzenia.

PROWADZIMY MEDIACJE I REAGUJEMY

na sprawy składane na podstawie uzyskanych informacji z zachowaniem poufności w całym procesie analizy we współpracy z odpowiednimi działami i komórkami wewnętrznymi.

PREZENTUJEMY I REKOMENDUJEMY

możliwości wprowadzania ulepszeń oraz wskaźniki biznesowe, zachęcając do ich omawiania wewnątrz organizacji oraz do dzielenia się przykładami dobrych praktyk międzynarodowych.

Gwarantujemy całkowitą poufność wszystkich zgłoszeń.

Czego nie robimy

Zastrzegamy sobie prawo do powstrzymania się od odpowiedzi oraz niewchodzenia w interakcje z osobami, które działają jednoznacznie w złej wierze, dostarczają niewłaściwe treści lub dokonują zgłoszeń, których nie uzasadniły w sposób umożliwiający ich ocenę.

 

Nie zajmujemy się zgłoszeniami, które wykraczają poza zakres naszej działalności i przyjętej misji.

 

W takich przypadkach prosimy, aby uzyskali Państwo odpowiednie informacje kontaktowe na stronach internetowych Grupy Jerónimo Martins i jej poszczególnych spółek.