Zakres działalności

Aby wzmocnić wdrażanie wytycznych zawartych w misji Grupy, Komitet Etyki w sposób rygorystyczny, bezstronny i niezależny zapewnia przekazywanie oraz przestrzeganie postanowień Kodeksu Postępowania oraz Polityki zwalczania korupcji Jerónimo Martins przez poszczególne spółki.

Kodeks Postępowania

Ponad dwieście lat naszej historii mówi wiele o naszym podejściu do odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznać się z Kodeksem Postępowania, odzwierciedlającym zasady i wartości etyczne, którymi kieruje się nasza Grupa w przyjętej postawie i podejmowaniu decyzji biznesowych.

ZAPOZNAJ SIĘ Z KODEKSEM POSTĘPOWANIA

Polityka zwalczania korupcji

Stawiamy sobie za cel zwalczanie wszelkich form korupcji, związanych bezpośrednio lub pośrednio z poszczególnymi ogniwami naszego łańcucha dostaw, wymagając przejrzystości i rzetelności działania we wszystkich relacjach, łączących nas z różnymi interesariuszami. Dowiedz się więcej na temat naszej Polityki zwalczania korupcji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z POLITYKĄ ZWALCZANIA KORUPCJI

COOKIES

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz możliwości dostarczenia przez nas informacji zwrotnych i analizowania korzystania z naszej strony. Prosimy zapoznać się z Polityką Cookies.