Złożenie zgłoszenia | Komitet Etyki | Jerónimo Martins

Zgłoś zdarzenie

Możesz zgłosić zastrzeżenia, poprosić o udzielenie informacji, przekazać nam swoje sugestie, a nawet wyrazy uznania wobec Grupy Jerónimo Martins lub jej Spółek.

Aby zgłosić dane zdarzenie do Komitetu Etyki, kliknij na przycisk Start i rozpocznij wypełnianie formularza – proces ten jest podzielony na opisane poniżej etapy.

Kontekst

Grupa Jerónimo Martins prowadzi działalność w trzech krajach: Portugalii, Polsce i Kolumbii, za pośrednictwem różnych Spółek i z zastosowaniem różnych modeli biznesowych.
Proszę wybrać kraj spółki, której dotyczy zgłoszenie.

Której spółki Grupy Jerónimo Martins dotyczy zgłaszane zdarzenie?

Ocena

Wybierz opcję, która najlepiej Cię opisuje

Jakiego rodzaju zdarzenie chcesz zgłosić?

Który z poniższych opisów najlepiej określa przyczynę składanej reklamacji?

Zgłoszenie

Jaki rodzaj sytuacji chcą Państwo zgłosić?

Wszystkie zgłoszenia wysyłane do oceny Komitetu Etyki muszą zawierać niezbędne informacje, przekazane w sposób przejrzysty i szczegółowy, a w stosownych przypadkach należy także dołączyć dokumenty pomocnicze.
Przykłady: data zdarzenia, miejsce, usługa, oraz inne informacje.

{{ $refs.wizard.descriptionCharsLeft }} pozostałe znaki

Czy chcesz dołączyć do wniosku pliki elektroniczne?

Możesz dodać do wniosku do pięciu dokumentów (w formacie .pdf, .doc lub .docx), obrazów (w formacie .jpeg lub .png) lub filmów (w formacie .mp4, .mov, .wmv lub .avi). Maksymalna wielkość każdego z dokumentów to 10 MB.

Prześlij pliki Każdy dokument nie może przekraczać 10MB Dopuszcza się wyżej podane rodzajów plików. Nie jest dozwolone przesyłanie innego rodzaju plików.

{{ attachment.name.trim() }}

{{ $refs.wizard.fileSizeFormater(attachment.size) }}

Dane kontaktowe

Proszę podać swoje imię, nazwisko i adres e-mail.

Pole wymagane.
Podany adres e-mail jest nieprawidłowy. Musisz podać przynajmniej adres e-mail.

n/a

Prosimy wskazać alternatywny okres Usuń

Podsumowanie i wysłanie zgłoszenia

Sprawdź treść zgłoszenia przed jego wysłaniem.

Kontekst

Grupa Jerónimo Martins prowadzi działalność w trzech krajach: Portugalii, Polsce i Kolumbii, za pośrednictwem różnych Spółek i z zastosowaniem różnych modeli biznesowych.
Proszę wybrać kraj spółki, której dotyczy zgłoszenie.

{{ summaryProp.selectedChoices.contextCountry }}

Której spółki Grupy Jerónimo Martins dotyczy zgłaszane zdarzenie?

Której spółki Grupy Jerónimo Martins dotyczy zgłaszane zdarzenie?

{{ summaryProp.selectedChoices.contextCompany }}

Ocena

Wybierz opcję, która najlepiej Cię opisuje

{{ summaryProp.selectedChoices.backgroundUserCondition.title }}

Jakiego rodzaju zdarzenie chcesz zgłosić?

{{ summaryProp.selectedChoices.backgroundTypes.title }}

Który z poniższych opisów najlepiej określa przyczynę składanej reklamacji?

{{ summaryProp.selectedChoices.backgroundComplaintReason.title }}

Zgłoszenie

Wszystkie zgłoszenia wysyłane do oceny Komitetu Etyki muszą zawierać niezbędne informacje, przekazane w sposób przejrzysty i szczegółowy, a w stosownych przypadkach należy także dołączyć dokumenty pomocnicze.
Przykłady: data zdarzenia, miejsce, usługa, oraz inne informacje.

{{$refs.wizard.isSummaryTextAreaOpen ? 'fechar' : 'ver mais'}}

Czy chcesz dołączyć do wniosku pliki elektroniczne?

Możesz dodać do wniosku do pięciu dokumentów (w formacie .pdf, .doc lub .docx), obrazów (w formacie .jpeg lub .png) lub filmów (w formacie .mp4, .mov, .wmv lub .avi). Maksymalna wielkość każdego z dokumentów to 10 MB.

{{ attachment.name.trim() }}

{{ $refs.wizard.fileSizeFormater(attachment.size) }}

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko

{{ summaryProp.selectedChoices.contactName }}

Optional field - Not filled

E-mail

{{ summaryProp.selectedChoices.contactEmail }}

Zgłoszenie zostało prawidłowo przesłane

Potwierdzamy otrzymanie Pana/-i zgłoszenia, które zostało zarejestrowane pod numerem {{$refs.wizard.expReference}}.

Wróć na stronę główną

Ocena

Jakiego rodzaju zdarzenie chcesz zgłosić?